Nhận diện thương hiệu

Giới thiệu chung

Việc quan trọng để có một bộ nhận diện thương hiệu tốt không chỉ là đẹp mà còn yếu tố thương hiệu ẩn chứa trong mỗi mẫu thiết kế. Cần có am hiểu sâu, rộng trong từng lĩnh vực cụ thể cùng tư duy về branding tốt mới có thể có được một bộ nhận diện thương hiệu xuất sắc. Từ LOGO, các ấn phẩm văn phòng,... bất cứ gì liên quan đến doanh nghiệp cần được thiết kế nhận diện với tính đồng nhất cao. Chỉ có sự phối hợp giữa các chiến dịch truyền thông & thương hiệu tốt mới có thể đưa doanh nghiệp và sản phẩm vào tâm trí khách hàng nhanh nhất. Cuộc chiến giành vị trí TOP OF MIND trong tâm trí khách hàng không thể thiếu dấu ấn của bộ nhận diện thương hiệu chuẩn mực. 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Xây dựng & phát triển thương hiệu là việc cần phải được xác định đúng & làm ngay từ đầu dù doanh nghiệp bạn nhỏ hay lớn. Để làm việc được việc đó thật sự không phải là điều dễ dàng đạt được trong khoảng thời gian ngắn hạn, bạn cần tầm nhìn, am hiểu về marketing & có chiến lược phát triển hợp lý. Có nghĩa là cần một tầm nhìn trong dài hạn và quyết liệt trong ngắn hạn để làm cho thương hiệu ngày càng ăn sâu vào tâm trí khách hàng. Tất cả, bạn cần bắt đầu với việc xây dựng LOGO & các ấn phẩm thương hiệu đi kèm đúng chuẩn hoặc xuất sắc. 

Cam kết chất lượng

Một sản phẩm thương hiệu là một tác phẩm nghệ thuật với sự sáng tạo không giới hạn nhưng vẫn không được thoát ra ngoài lề sự chuẩn mực. Chúng tôi cam kết các giá trị mang lại cho bộ nhận diện thương hiệu của quý khách.

  • Cam kết hài lòng.
  • Kinh nghiệm thiết kế thương hiệu.
  • Am hiểu chuyên sâu về thương hiệu và thiết kế.
  • Quy trình sáng tạo chuẩn mực & tỉ mỉ.
  • Tạo giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp thông qua ý nghĩa LOGO.

 

Nhận báo giá miễn phí